Προτεινόμενοι Εργοδότες

Job Categories

Job Location

Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας

VANGELIS HOTEL & SUITES at Protaras, Cyprus is looking for candidates for the position of Technicians for the Maintenance Department. CORE JOB INFORMATION Department:                        Maintenance Working hours:                   Full time – 40 hours per week – 5/6 days per week Position reports to:            Chief Engineer   The candidates should have: Technical School graduate with an obtained welding certificate. Minimum 3 years
Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εννιά (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του ΥΕΚΨΠ
CareerFinders, on behalf of our client, a well-established Software Development company with offices in Limassol, we are seeking to recruit a Back-End Developer (PHP) to join their team. The successful applicant will hold an academic background relating to Computer Science and possess a minimum of 1+ years of demonstrable, hands-on development experience with PHP and in particular with the PHP

Τελευταίες Θέσεις Εργασίας