Τεχνικός Ηλεκτρονικών υπολογιστών 73 views

Job Overview

Προσόντα

  • Κάτοχος Πτυχίου
  • Προηγούμενη εμπειρία
  • Γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα

  • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εξυπηρέτηση πελατών
Apply for this job