Λειτουργός Πληροφορικής (Ψηφιακή Ασφάλεια) 173 views

Job Overview

Η AC Goldman Solutions & Services ζητά να προσλάβει Λειτουργό Πληροφορικής (Ψηφιακή Ασφάλεια) που τρέχει η εταιρεία.

Ώρες Εργασίας: 07:30 – 15:30

Ελκυστικό πακέτο απολαβών που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του/της υποψηφίου/ας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακό  στον κλάδο των  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Πληροφορικής, της Κυβερνοασφάλειας ή άλλο συναφή κλάδο
 • Εργασιακή πείρα σε σχετικό κλάδο και ιδιαίτερα σε θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ή και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής
 • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας
 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών
 • Ετοιμάζει μελέτες, προδιαγραφές, πρότυπα· και αξιολογεί προσφορές
 • Εκτελεί την σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά ή τις διευκρινιστικές ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acgoldman.com

Apply for this job