Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης Πωλήσεων – CNP CYPRIALIFE – Λευκωσία, Κύπρος 44 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Η CNP CYPRIALIFE, η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον κλάδο Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας στην Κύπρο και  είναι μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού κολοσσού CNP Assurances,  επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης Πωλήσεων.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διαχείριση διαδικασίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)
 • Υποστήριξη δικτύου πωλήσεων
 • Διαχείριση υφιστάμενων συμφωνιών ασφαλιστικών συμβούλων
 • Υπολογισμός και διαχείριση πληρωμών επιπρόσθετων πράξεων
 • Διαχείριση χρεωστικών υπολοίπων υφιστάμενων και τερματισμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Ετοιμασία επιστολών νομικής υπόστασης Διεύθυνσης Πωλήσεων
 • Ετοιμασία νέων επιπρόσθετων πράξεων στις Συμβάσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω ή ισότιμο βαθμό σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σ’ ένα από τους κλάδους: Οικονομικά, Νομικά , Μαθηματικά
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (word/ excel / office etc.)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Σχετική εμπειρία στην ασφαλιστική βιομηχανία θα θεωρηθεί  ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή διαπροσωπική επικοινωνία.
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Δυναμισμός και αντοχή.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές.
 • Ομαδικότητα, αξιοπιστία και εχεμύθεια

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα: 

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 31/12/2023.

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job