ΙΤ ΜΑΝAGER 183 views

Job Overview

Η διαφημιστική εταιρεία TELIA & PAVLA BBDO, με 40 χρόνια ιστορίας στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφήμισης, λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στελέχη για τις πιο κάτω θέσεις:

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών IT για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων και των συστημάτων της εταιρείας
 • Διαχείριση και επίβλεψη όλων των ΙΤ δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του hardware, software και της υποδομής δικτύου
 • Συντονισμός με εξωτερικούς παρόχους για υποστήριξη και αντιμετώπιση

προβλημάτων

 • Ανάπτυξη και διατήρηση IT στρατηγικών για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του προϋπολογισμού ΙΤ
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στα στελέχη της εταιρείας
 • Συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τα εταιρικά πρότυπα για την ασφάλεια των δεδομένων
 • Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής της εταιρείας για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης και αξιοπιστίας
 • Παροχή λύσεων και στρατηγικής για τη βελτίωση των λειτουργιών IT
 • Aνάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα του Information Technology για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων
 • Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της υποδομής ασφαλείας της εταιρείας για τη διασφάλιση της βέλτιστης προστασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο
 • Ικανότητα χειρισμού προβλημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα Apple Macintosh, με γνώσεις Εγκατάστασης και Διαχείρισης Δικτύου και Πρωτοκόλλων Ασφαλείας του (χρήση συστημάτων anti-hacking, anti-spam κ.λπ. για διασφάλιση λειτουργικότητας Δικτύου)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής ή ανάλογο προσόν
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων στον τομέα
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής

 

Για όλες τις θέσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, καθώς και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023  στο jobs@tpbbdo.com.cy και θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Apply for this job