Θέση Δικηγόρου 157 views

Job Overview

Η δικηγορική εταιρεία ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για τη θέση ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στα γραφεία της στη Λευκωσία.

Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
 • Άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-5 ετών σε δικαστηριακό τμήμα.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή).
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows καθώς και προγραμμάτων Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.

Καθήκοντα

 • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων
 • Σύνταξη δικογράφων, αιτήσεων και άλλων δικαστηριακών εγγράφων.
 • Σύνταξη συμφωνιών, συμβολαίων, γνωματεύσεων και άλλων νομικών εγγράφων.
 • Χειρισμός υποθέσεων και νομική εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε διαδικασίες διαιτησίας.
 • Νομική έρευνα

Επιπρόσθετα προσόντα

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος νομικών σπουδών.
 • Barrister at law/LPC.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karamanolis.com (με την ένδειξη: Θέση Δικηγόρου).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 4 Αυγούστου 2023.

Αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτεται βιογραφικό δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 – 277677.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Apply for this job