Δικηγόρος 158 views

Job Overview

Η Εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΓΙΑΓΚΟΥ Δ.Ε.Π.Ε, επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Δικηγόρος

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι μέλος του τμήματος του δικαστηρίου της Εταιρείας και θα έχει την ευθύνη της παροχής νομικής καθοδήγησης προς τους πελάτες της εταιρείας. Συγκεκριμένα τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:

  • ετοιμασία δικογράφων, επιστολών και άλλων εγγράφων
  • ετοιμασία νομικών γνωματεύσεων
  • χειρισμός ακροαματικών διαδικασιών δικαστηριακών υποθέσεων
  • διαπραγματεύσεις υποθέσεων

Προσόντα και Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Πτυχίο Νομικής (LLB)
  • Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου
  • 3-5 χρόνια εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Εμπιστευτικότητα, επαγγελματισμός και αξιοπιστία

Πακέτο Απολαβών:

Στον/ην επιτυχημένο/η υποψήφιο/α θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, 22 μέρες άδειας, ταμείο προνοίας, κάλυψη των εξόδων για την ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού ταμείου κτλ.

Εάν ενδιαφέρεστε για την πιο πάνω θέση, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με την συνοδευτική επιστολή στο recruitment@yiangοu.com.cy  , το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη, 27η Οκτωβρίου 2022.

Λεωφόρος Κέννεντυ 12, Kennedy Business Center, 2ος όροφος, 1087, Λευκωσία, Κύπρος

[t] +35722653333 [w] www.yiangou.com.cy

 

 

 

Apply for this job