Δικηγόρος για το Δικαστηριακό τμήμα 211 views

Job Overview

Η Δικηγορική Εταιρεία Α.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει Δικηγόρο για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας για τουλάχιστον τέσσερα έτη
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

 

Καθήκοντα:

 • Χειρισμός δικαστηριακών υποθέσεων και διενέργεια ακροάσεων
 • Σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων και άλλων νομικών εγγράφων
 • Νομική έρευνα σε όλους τους τομείς του κυπριακού δικαίου
 • Σύνταξη νομικών και άλλων εγγράφων, επιστολών, συμφωνιών κ.λ.π.
 • Παροχή τεκμηριωμένων νομικών συμβουλών μέσω νομικών γνωματεύσεων
 • Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων
 • Διαπραγμάτευση συμφωνιών και υποθέσεων

 

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο legal@ekllc.eu

Apply for this job