Δήμος Πάφου – Θέση Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α5(ii)– Α7 – Α8(i)) 190 views

Job Overview

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α5(ii)– Α7 – Α8(i)).

Η προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ. 15.2.2023, η οποία προβλέπει ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θα ολοκληρωθεί μόνο στην περίπτωση που εξασφαλιστεί η νενομισμένη έγκριση για την εξαίρεση της θέσης από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy) ή από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

Κάθε αιτητής θα καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, δικαίωμα συμμετοχής που έχει οριστεί σε €30 (περιλ. Φ.Π.Α.). Η απόδειξη καταβολής του εν λόγω ποσού πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για τη θέση.

Apply for this job