Αναλυτής Δεδομένων – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 156 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στην Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Αναλυτή Δεδομένων στη Λευκωσία με σύμβαση διάρκειας δύο (2) χρόνων και προοπτική ανανέωσης.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Ανάλυση και έλεγχος πολύπλοκων δεδομένων δανειακού χαρτοφυλακίου
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αυτοματοποίηση αναφορών παρακολούθησης
 • Διαχείριση μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων
 • Ετοιμασία και υποβολή  διοικητικών καταστάσεων και αναφορών
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (Stress Test Framework)
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο του

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Άριστη γνώση προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων (όπως SQL, SAS EG, SAS EM, Power BI)
 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή / και μεταπτυχιακό  (MA / MSc / MBA) στα Χρηματοπιστωτικά (Banking and Finance) / Μαθηματικά / Στατιστική,  στη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Engineering/ Financial Risk Management), στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Επαγγελματικός τίτλος στα χρηματοοικονομικά / διαχείριση κινδύνων (π.χ. ACA / ACCA / CFA / PRM / FRM) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Τουλάχιστο τριετής (3) εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Εξαιρετική γνώση MS Office (word, excel and power point)
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 26/05/2023

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job