Φύλακες Ασφαλείας με Απολαβές πέραν του Κατώτατου Μισθού 221 views

Job Overview

Η Brink’s η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλείας στη Κύπρο, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και σήμερα εργοδοτεί πέραν των 700 καταρτισμένων σε θέματα ασφαλείας στελεχών. Επενδύοντας στην υποδομή της και την στελέχωση της, η Εταιρεία ζητά να προσλάβει Φύλακες Ασφαλείας

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου. Δίπλωμα / Πτυχίο αποτελεί πλεονέκτημα
 • Δίπλωμα στην εκπαίδευση φυλάκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Ν.125()/2007 ή/και Πρώτων Βοηθειών θα αποτελεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πειθαρχία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα εργασίας με το σύστημα βάρδιας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Εποπτική θέση στον τομέα Υπηρεσιών Ασφάλειας αποτελεί πλεονέκτημα

Στην Brink’s παρέχουμε:

 • Αρχικός μισθός μεγαλύτερος του Κατώτατου Μισθού
 • Παρέχονται όλες τις Υποχρεωτικές Συνεισφορές ως Εργοδότης
 • Τον μηνιαίο σας μισθό την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
 • Προκαταβολικά το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας
 • Επιπλέον ωφελήματα ανάλογα με το Έργο Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στο οποίο θα εργάζεστε
 • Δωρεάν Στολή
 • Εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανέλιξης σε θέσεις Υπευθύνου Βάρδιας ή/και Υπεύθυνου Επόπτη
 • Σταθερό Επαγγελματικό Περιβάλλον

Εάν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr.cy@brinks.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22745300, 22745343

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου

Αριθμός Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΓ/I004

Apply for this job