Υπεύθυνη Υποδοχής – Λεμεσός 200 views

Job Overview

Η εταιρεία Α.Ι. ΜΟΤΟΚΙNISI LTD, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγείς των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο, ζητά για άµεση πρόσληψη Υπεύθυνη Υποδοχής για τους εκθεσιακούς χώρους της εταιρείας στη Λεμεσό.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

– Δίπλωμα στα Γραμματειακά ή σε συναφή κλάδο

– Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel/Word/PowerPoint & Χρήσης Internet)

– Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής, γραπτή και προφορική (γνώση της ρωσικής – γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

– Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

– Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

– Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε ανάλογη θέση

 

Καθήκοντα:

– Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στη Διοίκηση Οργάνωση λειτουργειών και διαδικασιών γραφείου

– Διευθέτηση συναντήσεων

– Παροχή υποστήριξης σε διάφορα τμήματα: λογιστήριο, μάρκετινγκ ή άλλες εργασίες γραφείου

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εµπιστευτικού χειρισµού.

 

Πενθήµερη εργασία.

Στο άτοµο που θα  επιλεγεί για την πιο πάνω θέση θα προσφερθεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο, που περιλαµβάνει βασικό µισθό, 13ο µισθό και Ταµείο Προνοίας.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 03/03/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@porsche.com.cy

 

PORSCHE CENTRE CYPRUS Mεγάρων 15, Τ.Κ. 12773, CY 2032 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλέφωνο: 77771911

www.porsche.com.cy

Apply for this job