Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Άγιος Ραφαήλ στη Λάρνακα ζητά διασώστες για το τμήμα ασθενοφόρων για πλήρη απασχόληση. 287 views

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Άγιος Ραφαήλ στη Λάρνακα ζητά διασώστες για το τμήμα ασθενοφόρων  για πλήρη απασχόληση.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχείο/Δίπλωμα διασώστη
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνέυμα

 

Επιπρόσθετα προσόντα :

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος διπλώματος PHTLS

 

Προσφέρονται :

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών /κοινωνική ασφάλιση/Ταμείο προνοίας /130ς μισθός και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Αιτήσεις :

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο email saintraphael@cytanet.com.cy

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο :24840840 .

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δέν θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση .

 

 

Γόρδιου Δεσμού 25 -6045 Λάρνακα-Τ.Θ.45808-6535 Λάρνακα

Apply for this job