Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην Λάρνακα ζητά Μαιευτικό προσωπικό για πλήρη απασχόληση. 245 views

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην Λάρνακα ζητά Μαιευτικό προσωπικό για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαιευτικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Μαιών
 • Γνώση Η/Υ
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Αξιολογεί Λεχωί.ξιολογεί ασθενείςδες.
 • Χορηγεί φάρμακα σε λεχωίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού
 • Προετοιμάζει τις ασθενείς/εγκυμονούσες για χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Παρατηρεί και καταγράφει την πορεία της κατάστασης των ασθενών/εγκυμονούσων.
 • Διευθετεί έτσι ώστε οι ασθενείς/λεχωίδες να νιώσουν άνετα και ασφαλισμένα
 • Παρέχει βοήθεια στους Ιατρούς σε τεστ και αξιολογήσεις
 • Διατηρεί και διαχειρίζεται αρχεία ασθενών
 • Εφαρμόζει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του νοσοκομείου

Προσφέρονται:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / κοινωνική ασφάλιση / πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αιτήσεις:

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο email: saintraphael@cytanet.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: 24 840 840

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Apply for this job