Τεχνικός Μηχανικός 247 views

Job Overview

Η εταιρεία EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD που ασχολείται με την ανακύκλωση μετάλλων ζητά να προσλάβει Τεχνικό Μηχανικό Βαρέων Οχημάτων με έδρα τη μονάδα της εταιρείας στη βιομηχανική περιοχή Μαρί (Βασιλικό).

Κύρια Καθήκοντα

  • Συντήρηση και επιδιόρθωση των μηχανημάτων στις μονάδες ανακύκλωσης της εταιρείας
  • Προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων

Κύρια Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου / Τεχνικής Σχολής  ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος στη Μηχανική / Τεχνική Οχημάτων
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Καλή γνώση σε Υδραυλικά συστήματα μηχανημάτων
  • Χειρισμός Διαγνωστικών συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
  • Πολύ καλές  δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικότητας
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει ΑΤΑ, 13ο, Ταμείο Προνοίας, εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και πενθήμερη βδομάδα εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  hrscrap@epiphaniou.com ή φαξ: 22431534 ή να τηλεφωνήσουν στο  24333160.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Apply for this job