Τεχνικός Εγκαταστάσεων 137 views

Job Overview

H Brink’s είναι παγκόσμιος ηγέτης στη συνολική διαχείριση και εφοδιαστική αλυσίδα μετρητών και στις τεχνολογικές λύσεις πληρωμής, υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας.
Η εταιρεία διαθέτειένα παγκόσμιο δίκτυο δραστηριοτήτων καιεξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες. Από τον Απρίλιο του 2020 η Brink’s έχει αποκτήσει παρουσία και στην Κύπρο με την εξαγορά της G4S Κύπρου.

Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό Εγκαταστάσεων:

Καθήκοντα:

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων.
 • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Οτιδήποτε άλλο συναφή με τα παραπάνω καθήκοντα ζητηθεί.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή/και Τεχνικής Σχολής / Ηλεκτρολογία.
 • Άδεια Ηλεκτρολόγου αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες κλήσεις για εργασία.
 • Ομαδικότητα.

Ωφελήματα:
Το πακέτο απολαβών για όλες τις Κενές Θέσεις θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr.cy@brinks.com σημειώνοντας τον τίτλο της κενής θέσης που σας ενδιαφέρει.

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου.

Αριθμός Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΓ/Ι004

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

22 745 300, 22 745 343

www.brinks.com

Apply for this job