ΤΕΧΝΙΚΟΣ 166 views

Job Overview

Απαραίτητα προσόντα:

 

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Βασικά καθήκοντα:

  • Ηλεκτρολογικές γνώσεις
  • Γνώσεις για επίλυση υδραυλικών θεμάτων
  • Συνεργασία με τα τμήματα για επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Παρέχονται:

 

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Πλήρη απασχόληση
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση nissi@nissi-beach.com.cy με ένδειξη/θέμα TEXNIKOΣ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job