ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 191 views

Job Overview

Η εταιρεία S.K. Euromarket Ltd που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού, λυμάτων και αποβλήτων ζητά να προσλάβει Τεχνικό – Υδραυλικό για την ενίσχυση του τεχνικού τμήματος εγκαταστάσεων και συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

  • Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής
  • Γνώσεις υδραυλικής
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης στην Κύπρο
  • Ομαδικό πνεύμα και γρήγορη αντίληψη

Καθήκοντα

  • Υδραυλική εγκατάσταση σε έργα της εταιρείας (αντλιοστάσια, βιολογικοί σταθμού κλπ)
  • Συντήρηση έργων
  • Τήρηση διαδικασιών της εταιρείας

Ωφελήματα:

Προσφέρεται 13ος μισθός και Ταμείο Προνοίας. To πακέτο απολαβών θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα.

 

Τα γραφεία και το εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά – Ύψωνα. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο info@euromarket-cy.com

Apply for this job