ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 229 views

Job Overview

H CiC Automasters Ltd, γενικός διανομέας στην Κύπρο του Stellantis Group για τα οχήματα FIAT, Alfa Romeo, Abarth, Jeep και FIAT Professional, ζητά να προσλάβει έμπειρο και προσοντούχο άτομο για την θέση του Τεχνικού Συστημάτων για το συνεργείο επιβατικών και εμπορικών οχημάτων στην Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής, τεχνικού κολλεγίου ή άλλου ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στον κλάδο της μηχανολογίας μηχανοκίνητων οχημάτων.
 • Κάτοχος έγκυρης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, μηχανικής οχημάτων.
 • Τουλάχιστον πενταετής πείρα στην επιδιόρθωση οχημάτων, με ειδίκευση στη λύση και συναρμολόγηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συστημάτων ανάρτησης, διεύθυνσης κ.ο.κ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΘΕΣΗ

 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιορθώσεων.
 • Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης εξαρτημάτων αναρτήσεων, συστήματος πέδησης, συστήματος διεύθυνσης και άλλες συναφείς εργασίες.
 • Εκτέλεση δοκιμών στον δρόμο για διευρεύνηση βλαβών.
 • Εκτέλεση διαγνώσεων σε μηχανικά μέρη των οχημάτων.
 • Επισκευή κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών και άλλων μερών του οχήματος.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Μισθός αναλόγως ακαδημαϊκής μόρφωσης, γνώσεων και πείρας.
 • 130ς μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • ΑΤΑ
 • Δυνατότητα εργασίας υπερωρίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση hr@cic.com.cy αναγράφοντας το όνομα της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Παρακαλώ σημειώστε οτι επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους που θα καλεστούν για συνέντευξη.  Για τυχόν απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 691603.

Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημέρα πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job