Σύμβουλοι Ομορφιάς (2 θέσεις) 42 views

Job Overview

Σύμβουλοι Ομορφιάς (2 θέσεις)  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ για επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού

(μια θέση για Λευκωσία και μια θέση για Λεμεσό)

 

Η φαρμακευτική εταιρεία George Petrou Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη για πλήρη ή μερική απασχόληση Συμβούλους Ομορφιάς ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ της εταιρείας, για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

 

BΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Προώθηση καλλυντικών προϊόντων σε φαρμακεία βάση ημερήσιου προγράμματος.
 • Ενημέρωση Φαρμακοποιών για καλλυντικά προϊόντα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πολύ καλή επικοινωνία με τους πελάτες, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
 • Καλή γνώση της Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας.

 

Πτυχίο στον τομέα της  αισθητικής και προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει Βασικό Μισθό, 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρείας

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος.

Φαξ: 22 75 36 44  |  E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε στην αίτησή σας τη θέση και επαρχία για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ.

 


 

 

Beauty Advisors (2 positions) in COSMETICS DEPARTMENT for the districts of Nicosia and Limassol

(one position for Nicosia and one position for Limassol)

 

The pharmaceutical company George Petrou Ltd is looking for immediate recruitment for a full or part-time, Beauty Advisors in the COSMETICS DEPARTMENT for Nicosia and Limassol districts.

 

 

BASIC RESPONSIBILITIES:

 • Promotion of cosmetic products in pharmacies based on a daily schedule.
 • Informing Pharmacists about cosmetic products.

 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

 • Very good communication skills with customers, pleasant personality, fluency of speech.
 • Good knowledge of Greek and English.
 • Organizational skills and initiative development.

 

A degree in aesthetics and previous experience in sales will be considered an additional qualification.

 

EARNINGS AND BENEFITS:

 • An attractive remuneration package is offered that includes Basic Salary, 13th salary, medical insurance and provident fund.
 • Continuous Training
 • Career Development Opportunities
 • Discounts in Company’s products

 

 

APPLICATIONS:

Candidates are kindly requested to send a full CV to one of the following:

Address: George Petrou LTD PO: Box 17100, 2260 Latsia, Nicosia, Cyprus.

Fax: +357 22 75 36 44  |  E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

 

Please specify in your application the position and district you are interested in.

ALL APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED STRICTLY CONFIDENTIAL.

 

 

Apply for this job