Σχολική Εφορεία Πελενδρίου – Θέση Σχολικής/ού Βοηθού 166 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Πελενδρίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσης σχολικής βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πελενδρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
3. Ηλικία – άνω των 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Σχολική Εφορεία Πελενδρίου (25552503) από τη Δευτέρα 20/02/2023 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03/03/2023.
ως εξής:
• στη Σχολική Εφορεία Πελενδρίου (Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου)
ή
• ηλεκτρονικά στο email του Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου info@pelendri.org

Apply for this job