Σχολική Εφορεία Λατσιών – Θέση Καθαρίστριας/τή 268 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

  1. ΜΙΑ  καθαρίστρια μερικής απασχόλησης (4ωρη απασχόλησης με συμβόλαιο 10μηνών) για Σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λατσιών.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας για την  θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της  Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος  31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22483254.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν  μέχριτην Παρασκευή,   23 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά

Τηλ. 22481897 – Φαξ. 22487902

Email: latsia.schools@cytanet.com.cy

Apply for this job

Σχολική Εφορεία Λατσιών – Θέση Καθαρίστριας/τή 33 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

  1. ΜΙΑ  καθαρίστρια μερικής απασχόλησης (4ωρη απασχόλησης με συμβόλαιο 10μηνών) για Σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λατσιών.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας για την  θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της  Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος  31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22483254.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν  μέχριτην Παρασκευή,   23 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά

Τηλ. 22481897 – Φαξ. 22487902

Email: latsia.schools@cytanet.com.cy

Apply for this job