Πωλητές για επαρχία Λευκωσίας – Λεμεσού – Αμμόχωστος 275 views

Job Overview

Η εταιρεία εμπορίας δομικών υλικών  ALTO ζητεί να στελεχώσει το τμήμα Πωλήσεων με ένα άτομο στη Λευκωσία, ένα άτομο Λεμεσό και ένα άτομο στην Δερύνεια.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία

–              Καλή γνώση Ελληνικών ,Αγγλικών

Για την Λεμεσό (γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

–              Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Word- Excel

–              Διάθεση για μάθηση

–              Αυξημένη ικανότητα στην επικοινωνία

–              Εμπειρία στο χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παροχές

–              Μισθός αναλόγως προσόντων

–              Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

–              13ος μισθός

Apply for this job

Πωλητές για επαρχία Λευκωσίας – Λεμεσού – Αμμόχωστος 22 views

Job Overview

Η εταιρεία εμπορίας δομικών υλικών  ALTO ζητεί να στελεχώσει το τμήμα Πωλήσεων με ένα άτομο στη Λευκωσία, ένα άτομο Λεμεσό και ένα άτομο στην Δερύνεια.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία

–              Καλή γνώση Ελληνικών ,Αγγλικών

Για την Λεμεσό (γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

–              Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Word- Excel

–              Διάθεση για μάθηση

–              Αυξημένη ικανότητα στην επικοινωνία

–              Εμπειρία στο χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παροχές

–              Μισθός αναλόγως προσόντων

–              Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

–              13ος μισθός

Apply for this job