ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149 views

Job Overview

 Ανοικτή θέση εργασίας για ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας του Royal Artemis Private Hospital

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή του Νοσοκομείου για την ανάλυση πληροφοριών και την λήψη οικονομικών αποφάσεων.
 • Γνώση τήρησης Λογιστικών Βιβλίων.
 • Έκδοση Τιμολογίων και παρακολούθηση εισπράξεων.
 • Γνώση Νομοθεσίας και Ετοιμασία και υποβολή VATReturns.
 • Έκδοση Μισθοδοσίας.
 • Διενέργεια Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων και υποβολή εκθέσεων.
 • Ετοιμασία Μηνιαίων Αναφορών Εσόδων – Εξόδων καθώς και δημιουργία Οικονομικών Αναφορών και Καταστάσεων προς την Διοίκηση για έλεγχο.
 • Γνώση Νομοθεσίας Taxis net και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Ετοιμασία Διαχειριστικών Λογαριασμών Management Accounts & Income Statements profit & loss.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα από Κολλέγιο στην Λογιστική – Οικονομικά, κάτοχος επαγγελματικών προσόντων (ACCA / ACA).
 • Γνώσεις Φορολογίας και Λογιστικών Προτύπων.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office & Λογιστικών Προγραμμάτων).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ηγεσία, επίβλεψη, εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού στο Λογιστήριο.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα ανάληψης ευθύνης.

 

 

Τι προσφέρουμε

 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων (bonus scheme).
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
 •  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο   

email: operationmanager@royalhospital.eu

Υπόψη:  κυρίου Ανδρέα Κοντεκάκη τηλ: +357 99243226 / +357 26961600

Apply for this job