Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός 145 views

Job Overview

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος  με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

 

 1. Απαιτούμενα Προσόντα

 

 • Κάτοχος Πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, κ.α.)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις σε τομείς όπως:

 

Ø  Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις

Ø  Κυκλική Οικονομία

 

Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

 

 1. Καθήκοντα Ευθύνες

 

 • Παρακολούθηση σχετικών Νομοθεσιών.
 • Τήρηση αρχείου.
 • Διεξαγωγή ερευνών και μελέτη στατιστικών/ εγγράφων.
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων.
 • Επικοινωνία με Μέλη.
 • Υποστήριξη Μελών σε συναφή θέματα.
 • Σύνταξη αλληλογραφίας

 

 1. Απολαβές – Ωφελήματα

 

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

 

Αιτήσεις  (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy,  μέχρι τις 21/04/2023

 

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Apply for this job