ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 235 views

Job Overview

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • 5+ χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Project, AutoCAD)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ερμηνείας αρχιτεκτονικών / στατικών σχεδίων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Χρήση ιστοσελίδας e-procurement (Έγγραφα Διαγωνισμών και Υποβολή Προσφορών)

 

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Κοστολόγηση προσφορών
 • Διαχείριση συμβολαίων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επίβλεψη, Οργάνωση, Προγραμματισμός Συντονισμός των Εργασιών
 • Διασφάλιση της ποιότητας του έργου και της έγκαιρης αποπεράτωσης του, βάση του χρονοδιαγράμματος
 • Σύνταξη του Προγράμματος Εργασιών του Έργου στο MS Project, παρακολούθηση και αναθεώρηση του όποτε αυτό απαιτείται
 • Κοστολόγηση των αλλαγών ή/και οδηγιών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωμής του έργου και υπεργολάβων
 • Διαχείριση και έλεγχος κόστους του έργου
 • Διασφάλιση και τήρηση όλων των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας
 • Τήρηση της αλληλογραφίας του έργου
Apply for this job