ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ) 139 views

Job Overview

Η Pandomus Constructions με έδρα και εργασίες στη Λεμεσό ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό εργοταξίου

Καθήκοντα

 • Συντονισμός, διαχείριση , οργάνωση και επίβλεψη των εργοταξίων
 • Προγραμματισμός, οργάνωση , καταγραφή των δραστηριοτήτων και της παραγωγής του εργατικού δυναμικού
 • Παρακολούθηση και έλεγχος δελτίου ποσοτήτων
 • Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών προόδου
 • Ετοιμασία μετρήσεων και παραγγελίες υλικών
 • Καταγραφή εργασιών και προετοιμασία διατακτικών για πληρωμές
 • Συντονισμός και οργάνωση υπεργολάβων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας

Προσόντα

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική
 • Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση Αγγλικών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελήματα αναλόγως προσόντων
 • Διαρκής εκπαίδευση και καθοδήγηση

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pandomusgroup.com

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Apply for this job