Νοσηλεύτρια/νοσηλευτής για ιατρείο/χειρουργείο 200 views

Job Overview

Το Ιατρικό Κέντρο  αναζητά να προσλάβει Νοσηλεύτρια / Νοσηλευτή για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι (με την αντίστοιχη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)
  • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα.

Βασικά Καθήκοντα:

  • Γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα βοηθειας στο ιατρείο
  • Παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και νοσηλείας
  • Να παρέχει εργαλειοδοσία και άλλα καθήκοντα στο χειρουργείο (επι μη εμπειρίας, διαθεση να εκπαιδευτεί για το ρόλο
  • Το Ιατρικό Κέντρο προσφέρει:
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο

limassoldoctor99@gmail.com

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Apply for this job