Νηπιαγωγος (Nursery Teacher) 112 views

Job Overview

Περιγραφή Eργασίας

Παρέχει ένα ασφαλές και αναπτυξιακά κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και σωματικές δεξιότητες.

Aπαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο σε μια από τις ακόλουθες σπουδές – Προσχολική Eκπαίδευση , Ειδική Αγωγή, Κοινωνική Εργασία.
  • Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά ή/και ελληνικά.
  • Άριστη γνώση της ανάπτυξης του παιδιού.
  • Προηγούμενη εμπειρία στη φροντίδα των παιδιών είναι επιπλέον προσόν.
 • Υπομονή, ψυχραιμία, ήρεμο χαρακτήρα και καλή διάθεση.
 • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Eυθύνη, φροντίδα, απασχόληση παιδιών ηλικίας 0-3 ετών
 • Πλήρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο coloursdaycarecy@gmail.com

 

Job Description
Provides a stimulating, safe, and developmentally appropriate educational environment where children have the opportunity to develop cognitive, social, emotional, and physical skills.

Requirements
Qualifications: A degree in one of the following subjects or a related subject – Early Childhood Studies, Special Education, Social Work.
• Fluent in English and/or Greek.
• Excellent knowledge of Child Development.
• Previous experience in childcare is a plus.
• Enthusiastic, Patient, Flexible, Works well in a team

Duties
• Work with children aged 0-3, on a full time basis.

Interested candidates can forward their CV at coloursdaycarecy@gmail.com

Apply for this job