Μάγειρες / Μαγείρισσες Α 325 views

Job Overview

Title: Μάγειρες / Μαγείρισσες Α

Ζητούνται Μάγειρες / Μαγείρισσες Α στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Προσόντα

  • Απαραίτητη προηγούμενη πείρα
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000

Apply for this job

Μάγειρες / Μαγείρισσες Α 35 views

Job Overview

Title: Μάγειρες / Μαγείρισσες Α

Ζητούνται Μάγειρες / Μαγείρισσες Α στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Προσόντα

  • Απαραίτητη προηγούμενη πείρα
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000

Apply for this job