Λειτουργό για Γραμματειακή Υποστήριξη 253 views

Job Overview

Το αρχιτεκτονικό γραφείο, Demetriou Associates με έδρα την Λάρνακα ζητεί να προσλάβει προσωπικό για πλήρη απασχόληση.

  • Λειτουργό για Γραμματειακή Υποστήριξη, με ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προσωπικού. Να έχει καλή γνώση σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (outlook).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση, admin@demetriouarchitects.com.cy, μέχρι την Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2023.

 

Κάθε βιογραφικό σημείωμα θα αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Office 202, 2nd Floor, Lazaros Centre, 9 Arch. Makarios III Avenue, 6017 Larnaka, Cyprus

E-mail: contact@demetriouarchitects.com.cy Tel: +357 24 655188 Fax: +357 24 655398

Apply for this job