Λειτουργός Υποστηρικτικών Εργασιών – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 182 views

Job Overview

Ο πελάτης:

Εκ μέρους του πελάτη μας,  ο οποίος είναι Οργανισμός στο Χρηματοοικονομικό Τομέα ζητούμε για εργοδότηση άτομο για τη θέση του Λειτουργού Υποστηρικτικών Εργασιών στα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Φροντίζει να διεκπεραιώνει ορθά και έγκαιρα την καθημερινή αλληλογραφία του Οργανισμού.  Τηρεί Ηλεκτρονικό Αρχείο με οτιδήποτε αφορά εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και εκδίδει μηνιαίες ενημερωτικές καταστάσεις προς το ΓΔ.
 • Ελέγχει τιμολόγια που παραλαμβάνονται και υποβάλλει έγκαιρα αιτήματα για έγκριση και πληρωμή.
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ημερολόγιο του Γ.Δ., διευθετεί και οργανώνει τις συναντήσεις του και απαντά τα τηλεφωνήματα του.
 • Λαμβάνει, χειρίζεται και διοχετεύει εισερχόμενα θέματα των εξωτερικών συνεργατών του Οργανισμού και τα προωθεί έγκαιρα και μετά από επεξεργασία στον προϊστάμενο της/του για περαιτέρω επεξεργασία και χειρισμό.
 • Διεκπεραιώνει έγκαιρα και ορθά οποιεσδήποτε υποστηρικτικές εργασίες του Οργανισμού που μπορεί να της/του ανατεθούν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Συλλέγει, ομαδοποιεί και αναλύει στατιστικά στοιχεία που συνδέονται με τα μέλη του Οργανισμού και ετοιμάζει ανάλογες καταστάσεις που θα της/του ζητηθούν προς τον ΓΔ του Οργανισμού.
 • Τηρεί αρχείο με τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Οργανισμού και αναλαμβάνει να ετοιμάζει πρακτικά εφόσον ζητηθούν.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση οποιοδήποτε εκδηλώσεων του Οργανισμού.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατέθουν από το ΓΔ του Οργανισμού  και τον προϊστάμενό της/του.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή άλλο ισότιμο δίπλωμα.
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Ελάχιστη  σχετική εμπειρία: 2-3 χρόνια.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση προγραμμάτων της Microsoft, ιδιαίτερα Word και Excel.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη με οργανωτικές ικανότητες.

 

Τοποθεσία:

Η θέση είναι για τα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στον επιτυχημένο υποψήφιο.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Apply for this job

Λειτουργός Υποστηρικτικών Εργασιών – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 23 views

Job Overview

Ο πελάτης:

Εκ μέρους του πελάτη μας,  ο οποίος είναι Οργανισμός στο Χρηματοοικονομικό Τομέα ζητούμε για εργοδότηση άτομο για τη θέση του Λειτουργού Υποστηρικτικών Εργασιών στα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Φροντίζει να διεκπεραιώνει ορθά και έγκαιρα την καθημερινή αλληλογραφία του Οργανισμού.  Τηρεί Ηλεκτρονικό Αρχείο με οτιδήποτε αφορά εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και εκδίδει μηνιαίες ενημερωτικές καταστάσεις προς το ΓΔ.
 • Ελέγχει τιμολόγια που παραλαμβάνονται και υποβάλλει έγκαιρα αιτήματα για έγκριση και πληρωμή.
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ημερολόγιο του Γ.Δ., διευθετεί και οργανώνει τις συναντήσεις του και απαντά τα τηλεφωνήματα του.
 • Λαμβάνει, χειρίζεται και διοχετεύει εισερχόμενα θέματα των εξωτερικών συνεργατών του Οργανισμού και τα προωθεί έγκαιρα και μετά από επεξεργασία στον προϊστάμενο της/του για περαιτέρω επεξεργασία και χειρισμό.
 • Διεκπεραιώνει έγκαιρα και ορθά οποιεσδήποτε υποστηρικτικές εργασίες του Οργανισμού που μπορεί να της/του ανατεθούν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Συλλέγει, ομαδοποιεί και αναλύει στατιστικά στοιχεία που συνδέονται με τα μέλη του Οργανισμού και ετοιμάζει ανάλογες καταστάσεις που θα της/του ζητηθούν προς τον ΓΔ του Οργανισμού.
 • Τηρεί αρχείο με τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Οργανισμού και αναλαμβάνει να ετοιμάζει πρακτικά εφόσον ζητηθούν.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση οποιοδήποτε εκδηλώσεων του Οργανισμού.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατέθουν από το ΓΔ του Οργανισμού  και τον προϊστάμενό της/του.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή άλλο ισότιμο δίπλωμα.
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Ελάχιστη  σχετική εμπειρία: 2-3 χρόνια.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση προγραμμάτων της Microsoft, ιδιαίτερα Word και Excel.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη με οργανωτικές ικανότητες.

 

Τοποθεσία:

Η θέση είναι για τα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στον επιτυχημένο υποψήφιο.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Apply for this job