Λειτουργός Τηλεφωνικού Κέντρου 279 views

Job Overview

Η Infocredit Group Limited η οποία αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο εμπορικών πληροφοριών και λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία πέραν των 50 χρόνων. H εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Υπηρεσίες ESG και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Digital Marketing, αναζητά λειτουργό τηλεφωνικού κέντρου για πλήρη ή μερική απασχόληση. για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι:

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 με 17:00 (40 ώρες την εβδομάδα)

Θέση

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διάφορα θέματα πελατών, παράπονα και ερωτήματα, έχοντας στο επίκεντρο κάθε απόφασης και συμπεριφοράς την ικανοποίηση του πελάτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ικανότητες δακτυλογράφησης
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης έργων ανεξάρτητα και σε ομάδα
 • Ευρηματικότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Δυνατότητα εργασίας με πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρμες και συστήματα
 • Ωριμότητα, δύναμη χαρακτήρα, υπομονή, αντοχή, ψυχραιμία και προσωπική αξιοπιστία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Λαμβάνει πληροφορίες πελατών, απαντώντας σε τηλεφωνικές κλήσεις, επαληθεύει τις πληροφορίες και βοηθά τον πελάτη
 • Ενημερώνει τους πελάτες εξηγώντας τις διαδικασίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, παρέχοντας πληροφορίες
 • Διατηρεί τον εξοπλισμό επικοινωνίας σε καλή κατάσταση αναφέροντας προβλήματα
 • Διατηρεί και βελτιώνει τα ποιοτικά αποτελέσματα ακολουθώντας πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώνταςβελτιωμένες διαδικασίες

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση hr@infocreditgroup.com , αναφέροντας τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Η Infocredit Group Limited είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Apply for this job