Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών – CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – Λευκωσία, Κύπρος 338 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού κολοσσού CNP ASSURANCES, στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού, σκοπεύει να ενισχύσει την ήδη ισχυρή ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Εταιρεία επιθυμεί να εργοδοτήσει νέα δυναμικά και φιλόδοξα άτομα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παροχή Εξυπηρέτησης στους πελάτες της CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εντός ή εκτός των γραφείων της Εταιρείας.
 • Παρουσίαση, επεξήγηση, και προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε υφιστάμενους και καινούργιους πελάτες.
 • Εντοπισμός ευκαιριών για ανάπτυξη του πελατολογίου.
 • Υποστήριξη του διχτύου συνεργατών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω ή ισότιμο βαθμό σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα.
 • Εξαίρετη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία.
 • Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (word/ excel etc.).
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ευελιξία και διάθεση να αναπτύσσεται συνεχώς ώστε να προωθεί αποτελεσματικά τα προϊόντα της εταιρείας.
 • Παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών.

Άλλοι ακαδημαϊκοί/ επαγγελματικοί τίτλοι ή εμπειρία που σχετίζεται με τον ασφαλιστικό κλάδο θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

 

Τοποθεσία: Στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, Κύπρος.

Απολαβές και Ωφελήματα: 

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 31/08/2022.

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job