Λειτουργός για το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων και Ενοικίων 156 views

Job Overview

H εταιρεία Fox Smart Property Management Services ψάχνει Λειτουργό για το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων και Ενοικίων.

Καθήκοντα

  • Εγγραφές στο Λογισμικό της Εταιρείας
  • Επικοινωνία με πελάτες
  • Επισκέψεις σε κτήρια
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

Προσόντα

  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χρήστης Η/Υ
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Άδεια οδήγησης
  • Γενικές τεχνικές γνώσεις για κτήρια

 

Μισθός αναλόγως προσόντων

 

Παρακαλώ αποστείλετε το CV σας στο email gmouskides@foxrealty.com.cy

 

Apply for this job