Λειτουργός για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας 151 views

Job Overview

Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ζητά να προσλάβει Λειτουργό για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού , περιγραφή θέσεων εργασίας , δημοσίευση θέσεων εργασίας και επιλογή υποψηφίων για συνεντεύξεις.
 • Προετοιμασία συμβάσεων εργασίας.
 • Διαχείριση και ετοιμασία μισθολογίου.
 • Διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διαχείριση εργασιακών σχέσεων με διάφορους οργανισμούς.
 • Ετοιμασία διοικητικών καταστάσεων (management reporting).
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα.
 • Καλή γνώση της Κυπριακής εργατικής νομοθεσίας.
 • Γνώση της νομοθεσίας του GDPR.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και Excel.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικές ικανότητες , ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@kariera.com.cy .

Apply for this job