ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 159 views

Job Overview

H Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου, ζητά να προσλάβει

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

με έδρα τη Λεμεσό  (Κωδικός Θέσης: ΤΕ&Ε 11-09).

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες Θέσης:

Διαχείριση  λειτουργίας του Γραφείου, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών.
Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης & Εισπράξεων.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω ή 80% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικού σχολείου
• Πτυχίο Πανεπιστημίου/Κολεγίου
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
• Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, επιπρόσθετο προσόν
• Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ), επιπρόσθετο προσόν
• Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές και Ωφελήματα:
Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαδικασία Πρόσληψης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 σημειώνοντας τον κωδικό θέσης, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ. 16272, 2087 Στρόβολος ή με Φαξ στο 22841096 ή με e-mail: career@ethnikiinsurance.com.
Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις επικρατέστερους/ες υποψήφιους/ες.

Apply for this job