Λειτουργοί Αρχειοθέτησης και Ψηφιοποίησης Εγγράφων 167 views

Job Overview

Η Iron Mountain Cyprus Ltd, αναζητά Λειτουργούς επεξεργασίας εγγράφων στη Λεμεσό.

Οι Λειτουργοί επεξεργασίας εγγράφων είναι υπεύθυνοι για την ακριβή επεξεργασία των εγγράφων των πελατών της εταιρείας σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας της.

Καθήκοντα:

  • Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση αρχείων και πληροφοριών επιτόπου στην εταιρεία του πελάτη
  • Ακριβής και γρήγορη εισαγωγή δεδομένων από τα αρχικά έγγραφα στη βάση δεδομένων της εταιρείας ή του πελάτη

Προσόντα και προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο
  • Βασική τουλάχιστον χρήση τεχνολογίας
  • Προσοχή στην λεπτομέρεια
  • Δέσμευση στην τήρηση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας
  • Αξιοπιστία
  • Ομαδικότητα
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Φιλικός χαρακτήρας

 

Apply for this job