Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 293 views

Job Overview

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (στην περίπτωση αρρένων) αλλά και πολίτες κράτους της ευρωπαϊκής ένωσης για την πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-5-7.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς: Αίτηση για διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 29/8/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπεριάς.

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς.

Apply for this job