ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 191 views

Job Overview

H CiC Automasters Ltd, Γενικός Διανομέας στην Κύπρο της Stellantis Group για τα οχήματα FIAT, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, και FIAT Professional, ζητά να προσλάβει έμπειρο και προσοντούχο άτομο για την θέση του Τεχνικού Συντήρησης για το συνεργείο επιβατικών και εμπορικών οχημάτων στην Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής, τεχνικού κολλεγίου ή άλλου ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στον κλάδο της μηχανολογίας μηχανοκινήτων οχημάτων.
 • Κάτοχος έγκυρης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, μηχανικής οχημάτων.
 • Τουλάχιστον πενταετής πείρα στην επιδιόρθωση οχημάτων με ειδίκευση στην λύση και συναρμολόγηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συστημάτων ανάρτησης, διεύθυνσης κ.ο.κ.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ

 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιορθώσεων.
 • Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης εξαρτημάτων αναρτήσεων, συστήματος πέδησης, συστήματος διεύθυνσης και άλλες συναφείς εργασίες.
 • Εκτέλεση δοκιμών στον δρόμο για διερεύνηση βλαβών.
 • Υποστήριξη διαδικασιών διάγνωσης σε μηχανικά μέρη των οχημάτων.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Μισθός αναλόγως ακαδημαϊκής μόρφωσης, γνώσεων και πείρας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας
 • ΑΤΑ
 • Δυνατότητα εργασίας υπερωρίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση hr@cic.com.cy αναγράφοντας το όνομα της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.  Παρακαλώ σημειώστε οτι επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους που θα καλεστούν για συνέντευξη.

Για τυχόν απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 691603

Λόγω του  μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη. Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημέρα πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job