ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (SERVICE ADVISOR) 323 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Τεχνικού Σύμβουλου Πελατών (Service Advisor) για κάλυψη αναγκών στις εγκαταστάσεις της στην Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διευθέτηση ραντεβού για την συντήρηση οχημάτων
 • Εξυπηρέτηση πελατών κατά την άφιξη τους στο συνεργείο
 • Ενημέρωση και επεξήγηση πελατών για τις ανάγκες του οχήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων (Automotive Engineer). Το άτομο που θα επιλεχθεί θα τύχει εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπο πίεση.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Ατομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση θα προτιμηθούν.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο hr@cic.com.cy μέχρι την 5.6.2022 αναγράφοντας την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 691603, κα Γεωργία Πασχάλη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνεντευξη.

Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (SERVICE ADVISOR) 140 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Τεχνικού Σύμβουλου Πελατών (Service Advisor) για κάλυψη αναγκών στις εγκαταστάσεις της στην Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διευθέτηση ραντεβού για την συντήρηση οχημάτων
 • Εξυπηρέτηση πελατών κατά την άφιξη τους στο συνεργείο
 • Ενημέρωση και επεξήγηση πελατών για τις ανάγκες του οχήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων (Automotive Engineer). Το άτομο που θα επιλεχθεί θα τύχει εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπο πίεση.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Ατομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση θα προτιμηθούν.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο hr@cic.com.cy μέχρι την 5.6.2022 αναγράφοντας την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 691603, κα Γεωργία Πασχάλη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνεντευξη.

Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job