ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 148 views

Job Overview

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑμΕΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»

Το Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (πλήρους απασχόλησης).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Να καθαρίζει τον χώρου εντός και εκτός του Κέντρου.
 2. Να πλένει και να σιδερώνει τον ιματισμό του Κέντρου.
 3. Να είναι εχέμυθη, να μην κρίνει, να μη σχολιάζει και να μην αναφέρεται σε θέματα των ΑμΕΑ και του Κέντρου σε τρίτους.
 4. Να αποδέχεται τα ΑμΕΑ, να συνεργάζεται και να αναπτύσσει πρωτοβουλία.
 5. Να είναι πρόθυμη και ευέλικτη στην προσφορά οποιασδήποτε βοήθειας της ζητηθεί, για αντιμετώπιση των όποιων αναγκών των ΑμΕΑ του Κέντρου.
 6. Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του Κέντρου.
 7. Να εκτελεί οποιανδήποτε άλλη εργασία, συναφή με τα καθήκοντά της, θεωρηθεί απαραίτητη και της ανατεθεί από τη διεύθυνση του Κέντρου, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Υγεία, αρτιμέλεια και συναισθηματική σταθερότητα.
 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευθυκρισία.
 3. Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια, σταθερότητα και προσήλωση στο καθήκον.
 4. Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σημειώσεις:

 1. Η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου, αλλά το σύνολό των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθµό εργασίας την εβδομάδα.
 2. Θα προσφερθεί μισθός και πακέτο ωφελημάτων.
 3. Περίοδος δοκιμασίας: Έξι (6) μήνες
 4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 23 Ιουνίου 2023.
 5. Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Κέντρο Ενηλίκων «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» (οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων), από τις 08:00-15:00, Τηλέφωνα: 24650440, 99005030.
Apply for this job