ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 200 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MOUNTMED) προκηρύσσει τη θέση Γενικού Διευθυντή, καθώς και τριών (3) θέσεων Λειτουργών – Γραμματειακού, Λογιστικού και Επιστημονικού.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την κάλυψη των θέσεων, το αντικείμενο της κάθε θέσης και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα mountmedinstitute.com. Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ινστιτούτου, στο τηλέφωνο 22 000901 (επικοινωνία με τον κ. Χαράλαμπο Μιρή), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mountmedinstitute.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@mountmedinstitute.com, μέχρι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, αναγράφοντας ως θέμα: Ινστιτούτο MountMed_Θέση Γενικού Διευθυντή ή Θέση Λειτουργού (Γραμματειακού/Λογιστικού/Επιστημονικού), ανάλογα με τη θέση για την οποία υποβάλλετε το ενδιαφέρον σας. Σημειώνεται πως για κάθε θέση πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

  • α) Έντυπο αίτησης
  • β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
  • γ) Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε προκήρυξης

 

 

 

 

Apply for this job