Θέση Ψυχολόγου στο Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου 217 views

Job Overview

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου στα πλαίσια παροχής Υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης προς τα μέλη του, ζητά συνεργασία με Κλινικό Ψυχολόγο για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση
  3. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων
  4. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευθυκρισία
  6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  7. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Β. Αιτήσεις:

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να φτάσει στο Σύνδεσμο Μυοπαθών μέχρι τις 21 Απριλίου  2023 στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, Τ.Κ. 23462, 1683 Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: mda@cing.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες, Μαρία Κυριάκου, τηλ.: 22392610, e-mail: mda@cing.ac.cy

 

Apply for this job