Θέσεις για Λειτουργούς Στήριξης 162 views

Job Overview

Θέσεις για Λειτουργούς Στήριξης

 

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που λειτουργεί στην Λευκωσία και στην Λάρνακα. Ο/η Λειτουργός στήριξης θα είναι αρμόδιος/α για τα καθημερινά καθήκοντα σχετικά με την λειτουργία της στέγης υπό την κατεύθυνση και εποπτεία του Συντονιστή της Στέγης.

 

*Το ωράριο των λειτουργών είναι σε σύστημα βάρδια (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή).

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης ή άλλου συναφή κλάδου)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες
 • Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών και στη προστασία ασυνόδευτων παιδιών αποτελούν πλεονέκτημα
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ομαδικό πνεύμα.

 

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος, υπό την επίβλεψη της συντονίστριας της στέγης
 • Μεσολάβηση για επίλυση προβλημάτων μεταξύ ενοίκων σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της στέγης
 • Εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και εξελίξεων στον τομέα των ασυνόδευτων παιδιών, και συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμινάρια κλπ
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους ένοικους, ανταπόκριση σε συγκρούσεις και ανησυχίες με σεβασμό προς τους ενοίκους
 • Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου των παιδιών και ενθάρρυνση για συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Επίβλεψη και ενθάρρυνση ενοίκων σε σχέση με την καθαριότητα της στέγης
 • Παρατήρηση και άμεση ανταπόκριση σε θέματα συμπεριφοράς, τήρηση των προτύπων ασφάλειας, ακρόαση και επίλυση προβλημάτων για εξασφάλιση ενός ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος για κάθε ένοικο
 • Συχνοί και συστηματικοί έλεγχοι όλων των χώρων εντός της στέγης
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις εντός στέγης
 • Συστηματική ενημέρωση συντονιστή και επιστημονικού προσωπικού στέγης για ανάγκες των ενοίκων
 • Καταγραφή και κάλυψη βασικών αναγκών ενοίκων (π.χ. ρουχισμός, σχολικά είδη κτλ)
 • Συνοδεία ένοικων σε υπηρεσίες ή / και δραστηριότητες εκτός στέγης αναλόγως αναγκών (υπηρεσία ασύλου, υπηρεσία αλλοδαπών, νοσοκομείο, γραφείο εργασίας κτλ.)
 • Tήρηση εσωτερικών διαδικασιών στέγης
 • Χρήση οχήματος του οργανισμού με ασφάλεια κατά τη μεταφορά των ενοίκων, τήρηση των προτύπων καθαριότητας και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για θέματα συντήρησης
 • Ανάληψη όλων των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με τα πιο πάνω καθήκοντα.

 

Λοιπες Δεξιότητες:

Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Γενικές Υποχρεώσεις:

 • Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του “Hope For Children” CRC Policy Center.
 • Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας
 • Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.
 • Χρήση εποπτικών συναντήσεων εποικοδομητικά και με σκοπό τη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

 

Σε περίπτωση πρόσληψης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση:

 

 • Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικού μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
 • Ιατρικού πιστοποιητικού ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλ. ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org.  Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να υπάρχει ο κωδικός SO2023

Apply for this job