Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων/Τεχνικός Γενικών Καθηκόντων 308 views

Job Overview

Η εταιρεία KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ, με 50 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή, την ανάπτυξη γης και διαχείριση ακινήτων, αναζητεί να προσλάβει ηλεκτρολόγο-ηλεκτροτεχνίτη/τεχνικό γενικών καθηκόντων (διπλός ρόλος).

 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα αποτελεί μέρος της τεχνικής ομάδας κατασκευών της εταιρείας, θα υπάγετε κάτω από τον Επιστάτη Κατασκευών και τα κύρια καθήκοντα του θα είναι ως ακολούθως:

 

Κύρια Καθήκοντα

 

 • εκτέλεση, συντήρηση, εγκατάσταση και επισκευή διάφορων ηλεκτρολογικών εργασιών όπως π.χ. καλωδιώσεις, φωτισμός, διακοπτών, πρίζες, τοποθέτηση κουτιών κλπ
 • βοηθός σε υπό διεκπεραίωση εγκαταστάσεις, επισκευές, αναβαθμίσεις  που συσχετίζονται με μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κάτω από την καθοδήγηση εξειδικευμένου υπευθύνου.
 • Εκτέλεση εργασιών, υποστήριξη και γενική βοήθεια προς την κατασκευαστική ομάδα της εταιρείας ανάλογα με την ροή και τις ανάγκες των εργασιών

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση ηλεκτρολογίας/κάτοχος πιστοποιητικού συμπληρώσεως του πλήρους κύκλου καταρτίσεως του Κρατικού Συστήματος Μαθητείας στον κλάδο της ηλεκτρολογίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε υπηρεσία εγγεγραμμένου εργολήπτη
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Κατοχή άδειας οδήγησης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝΕΤΗΜΑΤΑ:

 • Πιστοποιητικό Ικανότητας από το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
 • Κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όσον αφορά την περιγραφή στα απαιτούμενα προσόντα (π.χ. ηλεκτρολογία ή μηχανολογία ή άλλο συναφή κλάδο)
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή οποιαδήποτε άλλης γλώσσας

 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Σταθερό συμβόλαιο εργοδότησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λεμεσό το οποίο θα περιλαμβάνει ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογών προσόντων.
 • Απασχόλησης σε πλήρη εργασία
 • 13ος μισθός
 • Συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας
 • Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναγνώρισης και Επιβράβευσης των εργαζομένων
 • Εκπτώσεις διαμονής στα ξενοδοχεία της KANIKA HOTELS & RESORTS

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και δείγμα της δουλειάς τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://form.asana.com/?k=fK_0bLU4810AQDxN7xwH7w&d=6450303080948

 

 

Apply for this job

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων/Τεχνικός Γενικών Καθηκόντων 15 views

Job Overview

Η εταιρεία KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ, με 50 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή, την ανάπτυξη γης και διαχείριση ακινήτων, αναζητεί να προσλάβει ηλεκτρολόγο-ηλεκτροτεχνίτη/τεχνικό γενικών καθηκόντων (διπλός ρόλος).

 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα αποτελεί μέρος της τεχνικής ομάδας κατασκευών της εταιρείας, θα υπάγετε κάτω από τον Επιστάτη Κατασκευών και τα κύρια καθήκοντα του θα είναι ως ακολούθως:

 

Κύρια Καθήκοντα

 

 • εκτέλεση, συντήρηση, εγκατάσταση και επισκευή διάφορων ηλεκτρολογικών εργασιών όπως π.χ. καλωδιώσεις, φωτισμός, διακοπτών, πρίζες, τοποθέτηση κουτιών κλπ
 • βοηθός σε υπό διεκπεραίωση εγκαταστάσεις, επισκευές, αναβαθμίσεις  που συσχετίζονται με μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κάτω από την καθοδήγηση εξειδικευμένου υπευθύνου.
 • Εκτέλεση εργασιών, υποστήριξη και γενική βοήθεια προς την κατασκευαστική ομάδα της εταιρείας ανάλογα με την ροή και τις ανάγκες των εργασιών

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση ηλεκτρολογίας/κάτοχος πιστοποιητικού συμπληρώσεως του πλήρους κύκλου καταρτίσεως του Κρατικού Συστήματος Μαθητείας στον κλάδο της ηλεκτρολογίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε υπηρεσία εγγεγραμμένου εργολήπτη
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Κατοχή άδειας οδήγησης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝΕΤΗΜΑΤΑ:

 • Πιστοποιητικό Ικανότητας από το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
 • Κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όσον αφορά την περιγραφή στα απαιτούμενα προσόντα (π.χ. ηλεκτρολογία ή μηχανολογία ή άλλο συναφή κλάδο)
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή οποιαδήποτε άλλης γλώσσας

 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Σταθερό συμβόλαιο εργοδότησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λεμεσό το οποίο θα περιλαμβάνει ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογών προσόντων.
 • Απασχόλησης σε πλήρη εργασία
 • 13ος μισθός
 • Συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας
 • Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναγνώρισης και Επιβράβευσης των εργαζομένων
 • Εκπτώσεις διαμονής στα ξενοδοχεία της KANIKA HOTELS & RESORTS

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και δείγμα της δουλειάς τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://form.asana.com/?k=fK_0bLU4810AQDxN7xwH7w&d=6450303080948

 

 

Apply for this job