Ζητείται E-Shop & Social Media Manager 190 views

Job Overview

Ζητείτε άτομο δυναμικό , με όρεξη για μάθηση και δουλειά , με ενδιαφέρον και αγάπη για τη μόδα ώστε να αναλάβει τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ( EShop αντρικών ειδών ένδυσης ) και των διαφόρων Social Media που είναι συνδεδεμένο.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α  θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία περιεχομένου  για τα Social Media, διαχείριση E-Shop καθώς επίσης και αλλα συναφή καθήκοντα γενικού περιεχομένου.Απαραίτητη είναι και η γνώση διάφορων τεχνικών προώθησης του Brand μεσω των Social Media καθώς επίσης και του Google Ads

Πείρα και ειδίκευση στην φωτογράφιση και στο editing θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν και θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Εμπειρία σε επεξεργασιά φωτογραφιών.
  • Ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου για Social Media
  • Γνώσεις φωτογραφίας
  • Προηγούμενη Υπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Έδρα Εργασίας: Λευκωσία

Επικοινωνία:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hadjipavlougroup@cytanet.com.cy

Τηλ: +357 99 811377

Apply for this job