Ζητείται Γραμματέας -Receptionist 117 views

Job Overview

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Ζητείται άτομο για μερική απασχόληση  στα κεντρικά γραφεία στα Λατσιά ως Γραμματέας-Receptionist.

Καθήκοντα: χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου, υποδοχή επισκεπτών, γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη.

Προσόντα: Απόφοιτος λυκείου, γραμματειακές σπουδές ή διοίκησης γραφείου, άριστη γνώση Αγγλικών, MS Office, καλές διαπροσωπικές σχέσεις με ομαδικό πνεύμα.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Αποστολή βιογραφικού στο contact@premier.com.cy, τηλ. 22815353

Thank you for posting your job opening. We will review and approve it shortly.

Apply for this job