Εργάτες / Εργάτριες για Συσκευαστήριο στη Λεμεσό και στη Λευκωσία 235 views

Job Overview

Συσκευαστήριο γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου στη Λεμεσό και στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου ζητά για άμεση πρόσληψη εργάτες και εργάτριες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99455885 Χρίστος Χριστοδούλου.

Apply for this job