Επιστάτης / Εργοδηγός 313 views

Job Overview

Η εταιρεία Smartly & Co., εκ μέρους και δια λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Κύπρο, επικεντρωμένης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προτίθεται, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, στην πλήρωση θέσης Επιστάτη / Εργοδηγού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας
 • Γνώση των κατασκευαστικών διαδικασιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και εποπτείας.
 • Κατανόηση και γνώση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Καθήκοντα

 

 • Οργάνωση εργοταξίου
 • Διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έργου εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους
 • Διασφαλίζει τον συντονισμό και την επικοινωνία όλων των τμημάτων της ομάδας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των υπεργολάβων
 • Παροχή, παρακολούθηση και έλεγχος εργασίας, εγκαταστάσεων και υλικών για την κάλυψη του προγράμματος
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των κανονισμών και προτύπων Ασφάλειας και Υγείας

 

Παρέχονται

 

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Παροχή 13ος Μισθός
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασία
 • Προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, στο gateway@smartly.com.cy, με θέμα «ΥΠ-123»

 

Σημειώσεις

 

 • Παρακαλούμε όπως αποφευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την υπό αναφορά θέση
 • Απόρριψη βιογραφικών θα γνωστοποιείται στους αιτητές, με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού τους σημειώματος, από την βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Αιτητές προς αξιολόγηση, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 

Apply for this job

Επιστάτης / Εργοδηγός 158 views

Job Overview

Η εταιρεία Smartly & Co., εκ μέρους και δια λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Κύπρο, επικεντρωμένης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προτίθεται, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, στην πλήρωση θέσης Επιστάτη / Εργοδηγού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας
 • Γνώση των κατασκευαστικών διαδικασιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και εποπτείας.
 • Κατανόηση και γνώση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Καθήκοντα

 

 • Οργάνωση εργοταξίου
 • Διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έργου εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους
 • Διασφαλίζει τον συντονισμό και την επικοινωνία όλων των τμημάτων της ομάδας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των υπεργολάβων
 • Παροχή, παρακολούθηση και έλεγχος εργασίας, εγκαταστάσεων και υλικών για την κάλυψη του προγράμματος
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των κανονισμών και προτύπων Ασφάλειας και Υγείας

 

Παρέχονται

 

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Παροχή 13ος Μισθός
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασία
 • Προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, στο gateway@smartly.com.cy, με θέμα «ΥΠ-123»

 

Σημειώσεις

 

 • Παρακαλούμε όπως αποφευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την υπό αναφορά θέση
 • Απόρριψη βιογραφικών θα γνωστοποιείται στους αιτητές, με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού τους σημειώματος, από την βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Αιτητές προς αξιολόγηση, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 

Apply for this job